42.5N CEM II / B-V – 50K

מלט פורטלנד אפור בשק של 50 ק״ג, בתוספת אפר פחם מרחף ובעל חום הידרציה נמוכה.

מתאים לייצור מוצרי בטון, טיט, טיח ומומלץ לשימוש עם תוספים.

 

מלט פורטלנד הוא סוג המלט הנפוץ ביותר בעולם חומרי הבנייה. מלט זה מיוצר על ידי ערבוב אבקת אבן גיר, חרסית וחול ים. לאחר מכן עוברת התערובת חימום גבוה עד להיווצרות גוש אחיד, שנטחן בסיום לאבקה דקה.

 

 • מגיע בשק במשקל 25 או 50 ק"ג
 • צבע אפור
 • בתוספת אפר פחם מרחף
 • בעל חום הידרציה נמוך
 • עומד בדרישות ת"י 1 ובתקן אירופאי EN 197-1
 • המלט נושא סימון CE המעיד על עמידה בתקנים האירופאיים (בטיחות, בריאות, איכות)

 

אנו ממליצים להכין תערובות 'מבחן' כדי לקבוע את היחס הנכון למשימה העומדת בפניכם.

לא יודעים מאיזה מינון להתחיל? צרו איתנו קשר ואנו נסייע בשמחה.

איך להשתמש ב-42.5N CEM II / B-V?

 • אחסון במקום יבש
 • שימוש לפי הוראות יצרן ולפי תקנים מומלצים
 • יחס מלט-מים נמוך ככל האפשר
 • שימוש לפי תקני בטיחות מומלצים

מפרט טכני

 • מגיע בתפזורת
 • צבע אפור
 • בתוספת אפר פחם מרחף
 • בעל חום הידרציה נמוך
 • עומד בדרישות ת"י 1 ובתקן אירופאי EN 197-1 
 • המלט נושא סימון CE המעיד על עמידה בתקנים האירופאיים (בטיחות, בריאות, איכות)

אנו ממליצים להכין תערובות 'מבחן' כדי לקבוע את היחס הנכון למשימה העומדת בפניכם.

לא יודעים מאיזה מינון להתחיל? צרו איתנו קשר ואנו נסייע בשמחה.

איך להשתמש ב-42.5 N CEM II / B-V?

 • אחסון בסילוסים אטומים
 • שימוש לפי הוראות יצרן ולפי תקנים מומלצים
 • יחס מלט-מים נמוך ככל האפשר
 • שימוש לפי תקני בטיחות מומלצים

אנו ממליצים להכין תערובת 'מבחן' כדי לקבוע את היחס הנכול למשימה העומדת בפניכם

לא יודעים מאיזה מינון להתחיל? צרו אתנו קשר ואנו נסייע בשמחה

אנו ממליצים להכין תערובת 'מבחן' כדי לקבוע את היחס הנכול למשימה העומדת בפניכם

לא יודעים מאיזה מינון להתחיל? צרו אתנו קשר ואנו נסייע בשמחה